Tag: เกษตรกรตามหลักวิถีพอเพียง

เส้นทางการเป็นเกษตรกรตามหลักวิถีพอเพียง

sufficient-economy

ถ้าหากพูดถึงเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการทำการเกษตร ที่ตามหลักพอเพียงนั้นเราก็จะนึกถึงการทำไร่นา ตามบ้านนอกต่างจังหวัดแต่จริงๆ แล้วคำว่าเกษตรกรนั้น ไม่ได้แปลว่าคนในเมืองคนกรุงเทพจะทำไม่ได้ มันเป็นการประหยัดต้นทุนต่างๆ คนสมัยก่อนก็ให้คำสำคัญกับคำว่าพอเพียงมานาน เนื่องด้วยเมื่อก่อนนั้นควายหรือกระบือก็ถือเป็นอุปกรณ์การเกษตรอย่างหนึ่ง ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานโดยควายนั้น สามารถช่วยเราทำเงินได้ดีมหาสารเลยไม่ว่าจะช่วยในการทำไร่ทำนา และไว้สำหรับเป็นยานพาหนะและ เนื้อของวัวนั้นสามารถนำเอาไปขายได้ด้วย เช่นกัน แถมยังเป็นเนื้อที่อร่อยและมีราคาแพงมากอีกด้วย สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ข้อดีของสัตว์ชนิดนี้ ยังไม่หมดเท่านี้ในอดีตยังเป็นสัตว์ ไว้สำหรับออกรบฆ่ากับศัตรูอีกด้วยแต่เราจะมาพูดในทางการทำไร่ทำนาตามวิถีพอเพียงกันว่ามันมีอะไรมั่งอย่าง เช่น การเพาะปลูกพืชการทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง เพื่อเอาไว้กินในครอบครัวหากเหลือใช้ก็นำเอาไปขายได้เพียงแค่เท่านี้ หลักๆ แล้วมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราร่ำรวยได้เลย เพราะมีหลายคนที่ทำตามหลักวิถีพอเพียงแล้วไม่จนไม่ขัดสนสามารถใช้ชีวิตประจำวัน อย่างดีโดยที่ไม่ลำบากนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่อยากให้คนทั่วไปลองหันมาทำตามมั่งแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดว่าอะไรที่เปลี่ยนไปมั่ง แล้วอะไรที่ได้กลับมาจากสิ่งที่เราลงมือทำไปแล้วนอกจากนั้นสิ่งเหล่านี้ เราสามารถกระจายความรู้ความคิดออกไปสู้สังคม หรือ เพื่อนบ้านได้อีกด้วยโดยที่เราไม่เสียอะไรแต่จะทำให้สังคมของเรา นั้นมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของตามช่วงยุคสมัย