Category: การเกษตรแบบพอเพียง

การทำไร สวน แบบผสม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Farmer-thai

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทำเกษตร ซึ่งในอดีตแม้ว่าคนไทยจะเข้าใจในการทำเกษตรแบบต่างๆ มาอย่างยาวนาน แต่ก็ยังถือว่าใช้ประโยชน์จากพื้นที่หรือใช้ประโยชน์จากการทำเกษตรตรงจุดที่ทำไม่ได้อย่างเต็มที่ จนเมื่อทุกคนได้มารู้จักกับเศรษฐกิจพอเพียง และการดำรงชีวิตตามหลักแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง นั่นทำให้รู้ขึ้นมาได้เลยว่าจริงๆ แล้วการทำไร สวน แบบผสม ก็ถือว่าเป็นความพอเพียงในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จริงๆ แล้วเรื่องของคำว่าการทำไร่ สวน แบบผสม ไม่ได้มีคำจัดความที่แน่นอนหรือตายตัวว่าคุณจะต้องปลูกพืชชนิดไหนหรือว่าต้องทำอย่างไรบ้าง แต่ความสำคัญและถือเป็นหัวใจหลักของการทำไร่ สวน แบบผสมก็คือควรจะต้องใช้พื้นที่ในบริเวณที่ทำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เลือกเอาพันธุ์ไม้หลายๆ ชนิดที่มีประโยชน์ต่อพื้นที่นั้นมาปลูก หรืออาจจะใช้การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว ไปด้วยก็ได้ ปัจจัยสำคัญก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเอามาอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนและอุ้มชูซึ่งกันและกัน อะไรที่มันจะขัดกันหรือมีโอกาสทำให้ผลผลิตที่จะได้ออกมาน้อยลงก็อย่าเลือกที่จะทำ โดยส่วนมากของการทำไร่สวน แบบผสม คนที่ทำก็จะมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่ถูกปลูกอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว อาทิ พืชจากป่า, ไม้ผล, ไม้ยืนต้น, พืชสวนครัว รวมไปถึงสมุนไพรด้วย และยังมีอื่นๆ อีกมากมาย หรืออาจจะเป็นการเลี้ยงปลาในร่องสวน ร่องนา การเพาะพันธุ์ปลาในบ่อปลาที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถเป็นสิ่งที่สร้างไร่ สวน แบบผสมได้อย่างง่ายๆ ที่สำคัญคือการทำไร่สวน แบบผสมนี้ จะต้องเข้าใจในพื้นที่บริเวณนั้นๆ เป็นอย่างดีก่อนว่ามีสภาพพื้นที่เป็นอย่างไร ดินเป็นอย่างไร ฝนตกช่วงไหน อากาศโดยรวมเป็นอย่างไร เพื่อให้พืชหรือสัตว์ที่จะนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสามารถอยู่ได้อย่างคงทนถาวรสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ในอนาคต การที่เกษตรกรหันมาทำไร สวน แบบผสมนอกจากจะได้ประโยชน์จากการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์ในส่วนอื่นๆ ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดแรงงานในการที่จะต้องทำในพื้นที่กว้างๆ […]

เส้นทางการเป็นเกษตรกรตามหลักวิถีพอเพียง

sufficient-economy

ถ้าหากพูดถึงเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการทำการเกษตร ที่ตามหลักพอเพียงนั้นเราก็จะนึกถึงการทำไร่นา ตามบ้านนอกต่างจังหวัดแต่จริงๆ แล้วคำว่าเกษตรกรนั้น ไม่ได้แปลว่าคนในเมืองคนกรุงเทพจะทำไม่ได้ มันเป็นการประหยัดต้นทุนต่างๆ คนสมัยก่อนก็ให้คำสำคัญกับคำว่าพอเพียงมานาน เนื่องด้วยเมื่อก่อนนั้นควายหรือกระบือก็ถือเป็นอุปกรณ์การเกษตรอย่างหนึ่ง ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานโดยควายนั้น สามารถช่วยเราทำเงินได้ดีมหาสารเลยไม่ว่าจะช่วยในการทำไร่ทำนา และไว้สำหรับเป็นยานพาหนะและ เนื้อของวัวนั้นสามารถนำเอาไปขายได้ด้วย เช่นกัน แถมยังเป็นเนื้อที่อร่อยและมีราคาแพงมากอีกด้วย สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ข้อดีของสัตว์ชนิดนี้ ยังไม่หมดเท่านี้ในอดีตยังเป็นสัตว์ ไว้สำหรับออกรบฆ่ากับศัตรูอีกด้วยแต่เราจะมาพูดในทางการทำไร่ทำนาตามวิถีพอเพียงกันว่ามันมีอะไรมั่งอย่าง เช่น การเพาะปลูกพืชการทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง เพื่อเอาไว้กินในครอบครัวหากเหลือใช้ก็นำเอาไปขายได้เพียงแค่เท่านี้ หลักๆ แล้วมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราร่ำรวยได้เลย เพราะมีหลายคนที่ทำตามหลักวิถีพอเพียงแล้วไม่จนไม่ขัดสนสามารถใช้ชีวิตประจำวัน อย่างดีโดยที่ไม่ลำบากนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่อยากให้คนทั่วไปลองหันมาทำตามมั่งแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดว่าอะไรที่เปลี่ยนไปมั่ง แล้วอะไรที่ได้กลับมาจากสิ่งที่เราลงมือทำไปแล้วนอกจากนั้นสิ่งเหล่านี้ เราสามารถกระจายความรู้ความคิดออกไปสู้สังคม หรือ เพื่อนบ้านได้อีกด้วยโดยที่เราไม่เสียอะไรแต่จะทำให้สังคมของเรา นั้นมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของตามช่วงยุคสมัย

« Previous Page