คำสอนที่พ่อบอกให้ชีวิตดีขึ้น

แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะไม่อยู่แล้ว แต่หากเรามองไปทางไหนก็จะมองเห็นดำริของท่านเต็มไปหมด ไม่เพียงแค่นั้นสิ่งที่ท่านได้ประทานเอาไว้ให้กับเราปวงชนชาวไทยทุกคน นั่นคือ คำสอนต่างๆ ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าไร คำสอนก็ยังสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เสมอ วันนี้เราขออัญเชิญคำสอนของพระองค์ท่านอีกครั้ง

หนึ่ง ความเพียร

จากพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ วันที่ 27 ตุลาคม 2516 ได้กล่าวเกี่ยวกับความ เพียรว่า สิ่งสำคัญของความเพียร นั่นคือ ความอดทนไม่ย่อท้อ การจะให้เห็นผลจากความเพียรอาจจะต้องใช้เวลา เราต้องมีความอดทนเพื่อรอให้เกิดผลความเพียร อีกทั้งเราต้องมีความเพียรต่อไปเรื่อยๆ สุดท้ายจะเห็นผลอย่างแน่นอน

สอง ความพอดี

จากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540 ท่านได้อธิบายถึงความพอดีไว้ว่า การสร้างฐานะจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ทำอะไรด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตรงนี้ตีความได้ว่า เราควรยึดถือคติว่า นกน้อยทำรังแต่พอตัว ทำอะไรอย่าเกินตัวมากนัก มันจะทำให้เราลำบากได้

สาม ความรู้ตน

จากพระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พ.ศ. 2521 ความตอนหนึ่งว่า เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ จะเล่าเรียนทำงานต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ตรงนี้น่าจะเป็นแนวทางการเลี้ยงลูกให้กับพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีว่า ควรจะต้องให้เค้ารู้ตัว รู้หน้าที่ของตัวเองเพื่อให้เค้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

สี่ คนเราจะต้องรับ และให้

จากพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521 กล่าวว่า คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับ และต้องให้ ตรงนี้ตีความได้ว่า เมื่อเราอาศัยอยู่ในสังคมจะต้องมีการให้รับอย่างพอดี รับเกินไปก็ไม่ดี ให้มากเกินไปก็ไม่เหมาะ อีกทั้งการให้ควรจะเป็นการให้ด้วยไมตรีจิตที่ดี ให้ด้วยความจริงใจ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะด้วย

ห้า อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ

จากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2496 ตอนหนึ่งกล่าวว่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ตรงนี้เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ เราควรอ่อนโยนต่อคนอื่น แต่ก็ไม่ควรอ่อนแอจนเกินไป อาจจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราพบกับความลำบากได้

เหล่านี้เป็นเพียงแค่คำสอนตัวอย่าง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยังมีคำสอนอีกมาก หากเรามีโอกาสควรศึกษา และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตตัวเองนับว่าดีไม่น้อยเลยเชียว