เดินตามรอยพ่อไม่อดตายกับเศรษฐกิจพอเพียง

แม้ว่าจะมีหลักเศรษฐกิจมากมายหลายอย่าง แต่เชื่อเลยว่าแนวคิดทางด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด และสามารถต่อสู้กับโลกทุนนิยมได้อย่างไม่ขัดเขิน นั่นคือ แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่านทรงประทานให้เราไว้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน มาดูเคล็ดลับกันบ้างว่ามีอะไรน่าสนใจ การปลูกพืชทุกอย่างที่กินได้ และกินทุกอย่างที่ปลูก การเดินตามรอยพ่อไม่อดตายนั้น หลักสำคัญประการแรกอยู่ตรงพืช การบริหารจัดการพื้นที่ของเรา หากเรามีพื้นที่ไม่มากนัก เราควรจะเน้นการปลูกพืชด้วยแนวคิดที่ว่า ปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก อันไหนกินได้ ชอบกินก็ปลูกเอาไว้ แล้วเราก็จะมีของกินได้แบบไม่ต้องซื้อ วิธีนี้จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนการทำอาหารไปได้เยอะทีเดียว เมื่อพร้อมแล้ว เราอาจจะขยับขยายไปสู่การเลี้ยงสัตว์ อย่าง ไก่ เป็ด ปลา ก็ได้ หรือจะเป็นการปลูกเห็ดก็ได้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีรายได้กลับมาด้วย ปลูกพืชกินให้หลากหลาย ต่อเนื่องจากประเด็นแรก การปลูกพืชกินได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งจนหมด เราต้องทำการปลูกพืชในลักษณะผสมผสานกัน หากเราปลูกผักก็ต้องมีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ผักคะน้า ผักบุ้ง ต้นหอม ผักชี กระเพราะ โหระพา พริกชี้ฟ้า เป็นต้น การปลูกให้หลากหลายเอาไว้มีประโยชน์นั่นคือพืชผักผลไม้แต่ละชนิดต่างก็มีสารอาหารแตกต่างกัน ทำให้เราได้ได้รับสารอาหารแตกต่างกันไปด้วย(ไม่ต้องเสียเงินค่าหมอ) อีกทั้งผักหลากหลายชนิดก็ทำให้อาหารได้หลากหลายด้วย ทำแต่พอตัว ประมาณตน การเดินตามรอยพ่อขั้นตอนต่อไป นั่นคือ การทำแต่พอตัว …

คำสอนที่พ่อบอกให้ชีวิตดีขึ้น

แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะไม่อยู่แล้ว แต่หากเรามองไปทางไหนก็จะมองเห็นดำริของท่านเต็มไปหมด ไม่เพียงแค่นั้นสิ่งที่ท่านได้ประทานเอาไว้ให้กับเราปวงชนชาวไทยทุกคน นั่นคือ คำสอนต่างๆ ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าไร คำสอนก็ยังสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เสมอ วันนี้เราขออัญเชิญคำสอนของพระองค์ท่านอีกครั้ง หนึ่ง ความเพียร จากพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ วันที่ 27 ตุลาคม 2516 ได้กล่าวเกี่ยวกับความ เพียรว่า สิ่งสำคัญของความเพียร นั่นคือ ความอดทนไม่ย่อท้อ การจะให้เห็นผลจากความเพียรอาจจะต้องใช้เวลา เราต้องมีความอดทนเพื่อรอให้เกิดผลความเพียร อีกทั้งเราต้องมีความเพียรต่อไปเรื่อยๆ สุดท้ายจะเห็นผลอย่างแน่นอน สอง ความพอดี จากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540 ท่านได้อธิบายถึงความพอดีไว้ว่า การสร้างฐานะจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ทำอะไรด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตรงนี้ตีความได้ว่า เราควรยึดถือคติว่า นกน้อยทำรังแต่พอตัว ทำอะไรอย่าเกินตัวมากนัก มันจะทำให้เราลำบากได้ สาม ความรู้ตน จากพระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พ.ศ. 2521 ความตอนหนึ่งว่า เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ …

“เศรษฐกิจพอเพียง” หนทางแห่งความสุขจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงอันเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ท่านได้ทรงชี้แนะให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตได้ด้วยความยั่งยืนมั่นคง แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดก็ตาม การดำเนินชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เสี่ยงต่อผลกระทบที่มีอยู่รอบตัว ตั้งมั่นอยู่บนความมีเหตุผล มีความพอประมาณ มีความขยันหมั่นเพียร อดทนอดกลั้น ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งตนเองและผู้อื่น หลักง่าย ๆ ในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีดังนี้ – เอื้อเฟื้อและสามัคคี เราทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องมีสังคม มีญาติ มีเพื่อนฝูง มีผู้คนที่อยู่รอบข้าง ดังนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นได้ก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เรามีน้ำใจให้เขา เขาก็จะมีน้ำใจให้เรา ก็ทำให้เกิดความรู้สึกอันดีต่อกัน รักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน ก็จะทำให้สังคมที่เราอยู่เกิดความสงบสุขขึ้นนั่นเอง – คุณความดีให้ยึดมั่น ทุกวันนี้สิ่งยั่วยุในสังคมมีมากมายที่จะก่อให้เกิดการทำชั่วได้ง่าย ๆ แต่หากใจเราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี มีหิริโอตตัปปะ มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป ไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสใด ๆ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น – ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ใช้จ่ายเงินที่มีอยู่อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่อยากได้อยากมีจนเกินตัว เช่น เห็นคนอื่นเขาใช้กระเป๋าแพง ๆ ยี่ห้อ ดัง …

เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลายคนไม่เคยรู้

ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในเรื่องที่ต้องการให้คนไทยรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดีตน หรือไม่ใช่จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับตัวเอง แต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงให้ทุกคนนั้นต้องประหยัดสุดๆ แค่ให้ใช้เงินตามกำลังที่ตัวเองพึงหาและกระทำได้ ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประกอบไปด้วย 5 ส่วน สำคัญ ดังนี้ 1. กรอบแนวคิด – เป็นปรัชญาที่แนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตและการดำรงอยู่ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวเองในสิ่งที่เหมาะสม ซึ่งพื้นฐานแรกก็มาจากการใช้ชีวิตในสังคมไทย สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการมองโลกในลักษณะที่เข้าใจว่าโลกเองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นในเรื่องของการเอาตัวรอดจากปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนต่อการพัฒนา 2. คุณลักษณะ – เศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม เน้นไปที่เรื่องของการเดินสายกลางและการพัฒนาในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 3. คำนิยาม – ความพอเพียงที่เป็นสูตรสำเร็จจะต้องประกอบไปด้วย 3 คุณลักษณะสำคัญ ดังนี้ 3.1 ความพอประมาณ – คือความที่เป็นอยู่อย่างพอดี ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปจนทำให้รู้สึกว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นๆ อาทิ เรามีเงินเท่าไหร่เราก็รู้จักการใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง มีเงินเยอะก็สามารถใช้เยอะได้แต่ก็ต้องรู้จักเก็บเลือกใช้ในสิ่งที่ต้องการ หรือถ้าหากมีเงินน้อยก็เลือกใช้อย่างพอดีตนไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไป 3.2 ความมีเหตุผล – เป็นการตัดสินใจในเรื่องของความพอเพียงด้านต่างๆ จะต้องเป็นสิ่งที่มาจากเหตุผล ซึ่งต้องพิจารณาจากปัจจัยโดยรอบที่มีความเกี่ยวข้องและยังต้องพูดถึงผลต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับด้วยในการที่เรากระทำสิ่งนั้นลงไป 3.3 …